IPA 2003. évi beszámoló

B E S Z Á M OL Ó
A Szervezetünk 2003. évi tevékenységről

Mielőtt még az IPA Pest Megyei Szervezete elmúlt egy év munkájáról számot adnék, a múltról is szólni kell. Szervezetünk 1991. szeptember 30-án kezdte meg szerveződését és az 1992. január 30-án megtartott alakuló ülésén alkotta meg alapszabályát, választotta meg a vezetőségét és intézkedett a bírósági bejegyzés iránt.
Mind ezt tehette annak tudatában, hogy a XIII. IPA Világkongresszus 1991. december 3-án 52. tagországként felvette a Magyar Szekciót a soraiba.

A szervezetünk taglétszáma lassan emelkedett az akkori vezetőség propaganda munkája lassan jutott el a tagsághoz. A helyi szerveződésnek nem mindenhol volt meg a megfelelő aktivistája. A kapitányságok közül elsőként Szentendrén alakult meg az önálló csoport és fejtett ki hatékony tevékenységet a nemzetközi kapcsolatok építésében. Sajnos az is hamar visszafejlődött az aktív tagok kiválása miatt.

Az 1998. február 26-án megtartott közgyűlésen, a vezetőség munkáját elismerve tagságunk megerősítette illetve a hiányzó tagok helyére új vezetőségi tagot választott. 2001-ben az alapszabály módosításával kibővült az elnökségünk 8 főre, új funkciók jöttek létre a főtitkár és két főtitkár-helyettes személyében.

Az elmúlt néhány év igen viszontagságosan telt el, de nem adtuk fel az önállóságunkat és nem adjuk fel a küzdelmet a színvonalas programok biztosításában a tagság kiszolgálásában. Ezen küzdelemnek köszönhető, hogy a belterjes kapcsolat építés helyett széles körben meghirdetett programokat adtunk közre, illetve biztosítottuk a rendezvényeken való részvételt.

tovább >>