Célunk

-Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, a szervezet a pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
-Az Alapítvány szolgáltatásait bárki igénybe veheti. Az Alapítvány szolgáltatásainak igénybe vételének módja a Kuratóriumhoz írásban eljuttatott kérelem, pályázat, ajánlat, szerződés-tervezet, programjavaslat, vagy más irat.

Az Alapítók az Alapítványt határozatlan időre hozzák létre.

Az Alapítványhoz bármely belföldi vagy külföldi természetes személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság adományozhat és csatlakozhat, illetve az alapítványi célokra juttatást nyújthat.

A csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozó az alapítványi vagyont legalább 1.000.000, azaz egymillió Ft vagyoni juttatással növelje.
A csatlakozás elfogadásáról az Alapítvány Kuratóriuma dönt.
A csatlakozó tanácskozási joggal rész vehet az Alapítvány Kuratóriumának nyílt ülésein és tagjává válik az Alapítvány „POLICE CLUB”-jának.

Az Alapítvány céljainak magvalósításáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a céloknak megfelelő felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik.
Ennek során a Kuratórium köteles biztosítani a tartós működés feltételeit.
A Kuratórium tagjait egyhangú döntéssel az Alapítók választják meg.
Az Alapítók egyhangú döntéssel jogosultak a Kuratórium tagságában változást eszközölni.

<< vissza