Célunk

A bűnmegelőző munkában résztvevő civil szervezetek - mindenek előtt a polgárőrség - és más állampolgári közösségek, a közbiztonság javításában érdekelt szervezetek tevékenységének támogatása, az egyes állampolgárok hatékony összefogásához anyagi alapok létrehozása, Magyarország közrendjének megóvása, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának megóvása érdekében.

Az Alapítvány anyagi támogatást nyújt a Rendőrség személyi állomány, szolgálati feladatokkal összefüggő jogi képviseletének ellátásához, továbbá támogatja a szolgálat ellátása során elhalálozottak rászoruló hozzátartozóit, illetve a szolgálatban megrokkantakat.

Az Alapítvány az 1997. évi CLVI.tv. 2.§ /1/ bek. b/ és 3.§ alapján közhasznú szervezetkénti nyilvántartásba vételét kéri, miután célja az 1997. évi CLVI.tv. 26. § c/ pont 15. szerint: Közrend és közlekedésbiztonság védelme. /1949. évi XX. tv. 35.§ /1/ bek. és 1990. Évi LXV. tv. 8.§/

-Az Alapítvány vagyona kizárólag és közvetlenül csak céljai és működése érdekében használható fel.
-Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
-Az Alapítvány gazdálkodása során eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

tovább >>