Általános ismertető a „POLICE” Magyar Közbiztonsági Alapítványról

Az adójóváírásról:

Az adományokról, csatlakozói hozzájárulásokról alapítványunk a jogszabályi előírásoknak megfelelően Támogatói Igazolást állít ki, mellyel, hogy ha Önök a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény hatálya alá tartoznak, akkor ezen igazolás alapján az Ön vállakózása a fenti összeggel, mint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4§ 1/a. pontjában meghatározott adományként átadott pénzeszközök értékével, illetve a térítés nélkül átadott eszközök könyv szerinti értékével, a 7§ (1) bek. "z" pontja alapján az (5) bek. "a" pontjában meghatározott összeghatárig (legfeljebb az adózás előtti eredmény 20%-ának mértékéig) az adózás előtti eredményt csökkentheti.

Ha Ön a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozik, akkor a törvény a közcélú adományok kedvezményekre vonatkozó VIII. fejezet 41.§.  (1), (2), (3), (4) bekezdések figyelembe vétele mellett a befizetett összeg (adomány) 30 %-ával csökkentheti adóját, de legfeljebb azonban az összevont adóalap személyi jövedelemadóról szóló törvény 35.-40.§. rendelkezései figyelembe vételével módosított adójának 15 %-a számolható el.

Ha Ön egyéni vállalkozó, akkor a X. fejezet 49/b §. (8) bek. ”b” pontját alkalmazhatja, és a jövedelemadó alapját a befizetett és az igazolt összeg törvényben meghatározott %-ával csökkentheti szintén a jogszabályi korlátokat figyelembe véve.

<< vissza | tovább >>