Általános ismertető a „POLICE” Magyar Közbiztonsági Alapítványról

A Police Magyar Közbiztonsági Alapítvány nyílt, ahhoz bármely természetes vagy jogi személy csatlakozhat, így az Alapítvány csatlakozó tagja lesz, ha az Alapítvány vagyonához egyszeri belépési díjként legalább 1 millió forinttal, majd ezt követően évente 300.000.-Ft-al hozzájárul. Ez esetben a csatlakozó részt vehet tanácskozási és észrevételezési joggal a kuratórium nyílt ülésein.

Az Alapítvány kuratóriumának szakmai súlya erősödött a következő kurátorok; dr. Tari Ferenc BV ny.altábornagy, dr. Bodrácska János ny. bp-i Főkapítány, dr. Fodor Antal IPA volt elnöke, dr. Hipp Károly BM főosztályvezetője, dr. Székely György vezérőrnagy katonai főügyész, dr. Túrós András Országos Polgárőr Szövetség elnöke, Rostás Ákos a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal képviselője valamint a Belügyminisztérium és Országos Rendőr-főkapitányság képviselőinek bevonásával.

Az Alapítvány elsődleges célja a rendőri szervek közrendvédelmi, bűnmegelőző és bűnüldöző munkájának támogatásához, valamint a szolgálat teljesítés közben elhunyt rendőrök árván maradt családtagjainak folyamatos támogatásához, a gazdálkodó szervezetek, intézmények állampolgári közösségek és az egyes állampolgárok mind szélesebb körének összefogásával anyagi alapok létrehozása, Magyarország közrendjének megóvása, az élet és vagyonbiztonság erősítése érdekében. Egyéb karitatív munkánk a rendőrség nagycsaládos dolgozói gyermekeinek évenként kétszeri táborozásának segítése, a rendőri dolgozók részére országos szintű futóversenyek szervezése.

tovább >>